CREBA : Naar een verantwoorde verduurzaming van oudbouw

Het Franse project CREBA is in 2017 van start gegaan en wordt gefinancierd door het ministerie van Duurzame Ontwikkeling, via het programma voor energietransitie PACTE.

De website van het CREBA kenniscentrum voor ‘verantwoorde renovatie van vooroorlogse oudbouw’ gaat in september 2018 on-line. Behalve enkele tools voor de reguliere gebruikers van de website, zoals de Franse versie van de Guidance Wheel, bevat het een schat aan informatie over verduurzaming van erfgoed  en ‘traditionele’ gebouwen. Aan de hand van een selectie van voorbeeldprojecten van verantwoorde renovaties krijgen architecten, aannemers en huiseigenaren inzicht in de integrale benadering en de kwaliteitseisen die CREBA voorstaat. Sommige van deze projecten komen ook in aanmerking voor het toekomstige label voor een Verantwoorde Renovatie. De landelijke bekendmaking van kenniscentrum vindt plaats in november, tijdens eerste CREBA symposium in Bordeaux.

Net als de Britse STBA is het Franse CREBA een breed gedragen platform dat de kennis over verantwoorde renovatie ook uitdraagt in provincies en gemeenten. Waar we in het Handvest vooral op attenderen is de bijzondere kwetsbaarheid van vooroorlogse gebouwen, die in de verduurzaming een speciale aanpak behoeven. Hierbij zijn het materiaalgebruik en de vochtregulering van groot belang, iets wat de resultaten van de studie HYGROBA (2013) ook duidelijk laten zien.

De huidige partners van het consortium zijn : de regionale afdelingen van het ministerie van Duurzame Ontwikkeling, CEREMA (Bordeaux en Straatsburg), de School voor Architectuur in Toulouse, de Technische Hogeschool Paris-Tech en de erfgoed-organisaties, Sites et Cités en Maisons Paysannes. De ontwikkeling van de CREBA website is uitbesteed aan het bureau Stratis. De copyright van de Guidance Wheel blijft in handen van de STBA, die ook de programmering van de Franse versie doen en ons in de testfase begeleiden.