Lezingen Idealenfabriek

Op 12 september start de eerste serie lezingen van de Idealenfabriek, dit najaar over het thema De stad als utopisch ideaal. De lezingen vinden plaats in Amsterdam, Leiden en Wageningen. Voor het programma en de sprekers zie de website van de Idealenfabriek.

Op de website kunt u zich aanmelden als idealist en krijgt u van de Stichting Utopa het Tijdschrift Andersland toegestuurd.

Van Eeden in Oosterwold (Almere)

Van Eedenweg in Almere Oosterwold