Lezingen Idealenfabriek

Op 12 september start de eerste serie lezingen van de Idealenfabriek, dit najaar over het thema De stad als utopisch ideaal. De lezingen vinden plaats in Amsterdam, Leiden en Wageningen. Voor het programma en de sprekers zie de website van de Idealenfabriek.

Op de website kunt u zich aanmelden als idealist en krijgt u van de Stichting Utopa het Tijdschrift Andersland toegestuurd.

Van Eeden in Oosterwold (Almere)

Van Eedenweg in Almere Oosterwold

Restoration guide earth buildings

The French agency for the quality of construction, AQC, published an interesting guidebook on the restoration of traditional earth buildings. For French speakers and other fans of earth building you can download it for free from the AQC website with the link in the text below. Or otherwise by clicking here.

Construction et réhabilitation en terre crue : points de vigilance

Construction et réhabilitation en terre crue : points de vigilance

Cofinancée par la DHUP et l’AQC, cette étude met en exergue les principaux points de vigilance de la construction et de la réhabilitation en terre crue. Elle aborde trois techniques porteuses (l’adobe et brique de terre crue, la bauge et le pisé), deux techniques non porteuses ( la terre-paille et le torchis) et les enduits de terre crue.

Elle s’inscrit dans les travaux d’élaboration de six guides de bonnes pratiques recouvrant les 6 techniques évoquées, soutenus par la DHUP.

Update CREBA traditional retrofit

Time for a little update on the French CREBA knowledge center for the retrofit of historic buildings. The launch of the website during the Bordeaux symposium in November last year was a success. In February 2019 Effinergie was one of the first French partners to join the CREBA platform in a joint project to create a national label for energy saving and renovation of traditional buildings, Effinergie Patrimoine.

Nigel Griffiths-STBA et Hans Valkoff LRA ENSA TOULOUSE

Nigel Griffiths, director of the STBA at the CREBA symposium in Bordeaux

The CREBA consortium is in the process of setting up regional and local groups and clusters to share knowledge on the retrofit of traditional buildings. For the latest news and events sign up to follow the CREBA website or newsletter.

 

EEHB conference Energy Efficiency in Historic Buildings

Last week my French colleagues from the CREBA consortium presented our project on the responsible retrofitting of traditional buildings during the EEHB conference on the Swedish Island of Visby.

You can find the article in the EEHB report (Energy Efficiency in Historic Buildings, p.274) : Report EEHB (2018) Energy-efficiency-in-historic-buildings

Later this month the website of the French national platform for responsible retrofitting of traditional buildings CREBA will go on-line. The CREBA conference will be held in Bordeaux on the 29th of November 2018. Click to inscribe.

Programme Colloque CREBA Centre de ressources sur la rehabilitation energetique du bati ancien

CREBA : Naar een verantwoorde verduurzaming van oudbouw

Het Franse project CREBA is in 2017 van start gegaan en wordt gefinancierd door het ministerie van Duurzame Ontwikkeling, via het programma voor energietransitie PACTE.

De website van het CREBA kenniscentrum voor ‘verantwoorde renovatie van vooroorlogse oudbouw’ gaat in september 2018 on-line. Behalve enkele tools voor de reguliere gebruikers van de website, zoals de Franse versie van de Guidance Wheel, bevat het een schat aan informatie over verduurzaming van erfgoed  en ‘traditionele’ gebouwen. Aan de hand van een selectie van voorbeeldprojecten van verantwoorde renovaties krijgen architecten, aannemers en huiseigenaren inzicht in de integrale benadering en de kwaliteitseisen die CREBA voorstaat. Sommige van deze projecten komen ook in aanmerking voor het toekomstige label voor een Verantwoorde Renovatie. De landelijke bekendmaking van kenniscentrum vindt plaats in november, tijdens eerste CREBA symposium in Bordeaux.

Net als de Britse STBA is het Franse CREBA een breed gedragen platform dat de kennis over verantwoorde renovatie ook uitdraagt in provincies en gemeenten. Waar we in het Handvest vooral op attenderen is de bijzondere kwetsbaarheid van vooroorlogse gebouwen, die in de verduurzaming een speciale aanpak behoeven. Hierbij zijn het materiaalgebruik en de vochtregulering van groot belang, iets wat de resultaten van de studie HYGROBA (2013) ook duidelijk laten zien.

De huidige partners van het consortium zijn : de regionale afdelingen van het ministerie van Duurzame Ontwikkeling, CEREMA (Bordeaux en Straatsburg), de School voor Architectuur in Toulouse, de Technische Hogeschool Paris-Tech en de erfgoed-organisaties, Sites et Cités en Maisons Paysannes. De ontwikkeling van de CREBA website is uitbesteed aan het bureau Stratis. De copyright van de Guidance Wheel blijft in handen van de STBA, die ook de programmering van de Franse versie doen en ons in de testfase begeleiden.

Back in the Netherlands

After having lived and worked abroad, I moved back to the Netherlands (Amsterdam area) last year. Currently I’m working as a consultant for the responsible retrofit of traditional buildings. Recently I’ve joined the sustainability working group Op Eigen Kracht in the old town of Edam where I now live.

Logo Op eigen kracht

I still work as an associated researcher and lecturer at the School of Architecture in Toulouse (France). I am one of the initiators of the French platform for responsible retrofit CREBA, which will launch its website this summer. At the end of this month I’ll welcome my French colleagues to the old town of Edam for the next steering committee meeting. We’re almost ready to launch the French version of the Guidance Wheel, a decision making tool for retrofit of traditional buildings. During the CREBA meeting the Dutch NGO, Groene Grachten, will present their tool: De Groene Menukaart.

 

CREBA ‘en route’

The project for the French resource centre on ‘responsible’ retrofit of traditional buildings, CREBA, has started with two consortium meetings this year in Strasbourg and Bordeaux. At the June conference of the national Building Quality Agency AQC in Paris one of the project partners will present the CREBA project and brochure to a wider audience. In the meantime, together with the STBA, the School of Architecture in Toulouse is working on the French translation and adaptation of the Guidance Wheel. Other partners have started gathering references and examples of best practice in retro-fitting to supply the future resource centre. Another presentation will be given at the annual congress of the heritage organisation Sites et Cites Remarquables de France in Calais in September.

Download the brochure: CREBA-plaquette 2017