De Gordiaanse knoop

NL De Gordiaanse knoop ontward (Ministerie van VROM, Den Haag 1994) geeft een beschrijving en analyse van 10 ROM-projecten in Nederland (projecten voor een geintegreerde aanpak van milieu en ruimtelijke ordening), geschreven in samenwerking met het bureau Maurits Groen Milieu en Communicatie in opdracht van de Rijksplanologische Dienst.

De Gordiaanse knoop ontward